Handelsvillkor

Handelsvillkor för mosebo.com för privatkunder och företag, inklusive institutioner.

Mosebo ägs av:

Bocom Aps 
Kirkeholtvej 4 
8541 Skødstrup

Danmark

Tfn: (+45) 86864652

Org.nr: 35413642

 

1. Handla hos mosebo.com

Köpet gäller i det ögonblick som du som kund får en faktura från mosebo.com

Förbehåll lämnas för felaktigt pris till följd av valutaförändringar, krig, terror, naturkatastrofer, force majeure, leveransbrist, avgiftsändringar, utsålda varor och tryckfel.

Förbehåll lämnas för slutsålda varor och försenad leveranstid hos Mosebo.coms grossister.

2.  Priser och kontrakt

Alla priser är inkl. 25 % moms, om inget annat anges. Priserna gäller i hela EU. Alla kontrakt ingås på danska.

3. Försäljning, generell information

Det angivna priset vid beställningstidpunkten är gällande beställningspris.

4. Leveringsbetingleser

Kunden får produkten inom 10 dagar efter mottagandet av e-mail. Utöver leverans är kunden får häva köpet om varan inte levereras från mosebo.com, Kirkeholtvej 4, 8541 Skødstrup. ER varor levereras avstås ansvar för försening Mosebo.com.

5. Avbeställning

Om ni vill avbeställa eller annullera en redan lämnad beställning bör det först och främst ske på samma sätt som beställningen gjorts. Alternativt kan det göras genom att skicka ett e-mail till info@mosebo.com med ämnesraden "Avbeställning". Här ska beställningstidpunkt samt ordernummer framgå. Om ni har mottagit en orderbekräftelse per e-post kan denna returneras till avsändaren med texten "Avbeställning" angiven i ämnesraden. Avbeställning bör ske senast kl. 14:00 samma dag som beställningen har gjorts.

6. Orderbekräftelse

Mosebo.com sparar själva orderbekräftelsen efter att den har skickats till kunden.

7. Betalning

De möjliga betalningssätt är som minimum:

  • Dankort
  • VisaDankort
  • eDankort
  • Enligt avtal (endast företag)

 Betalningssätt "ENLIGT AVTAL" kan endast nyttjas av företag och offentliga institutioner, och endast om ni på förhand har kommit överens om ett betalningsavtal med mosebo.com.

8. Ångerrätt

OBSERVERA! Ingen ångerrätt lämnas på varor som framställs speciellt enligt dina individuella behov, så om tillverkningen eller anpassningen har påbörjats. Tillverkningen eller anpassningen inleds vid ordermottagande och ångerrätten bortfaller därför.

9. Reklamationsrätt

Som konsument har man 2 års reklamationsrätt vilket innebär att ni kan få varan reparerad, utbytt, pengarna tillbaka eller avdrag på priset, beroende av den konkreta situationen. Det här gäller förstås om reklamationen är berättigad. Skillnaden på reklamationsrätt och garanti kan ses här. Det är INTE reklamationsrätt på fel eller brister om det uppstått EFTER att varan tagits i bruk - enligt köplagen.

Om varan mot förväntan går sönder under reklamationsperioden, repareras denna i vår eller tillverkarens verkstad. Skador på produkten som beror på felaktig användning, hantering, modifikationer eller grovt missbruk från användarens sida täcks inte av reklamationsrätten. För övrigt hänvisas till Köplagen för tillvägagångssätt gällande reklamationer.

10. Nyttjande av reklamationsrätten

Reklamation angående fel och brister ska meddelas mosebo.com inom rimlig tid efter varans mottagande. Kunden uppmanas att förklara produktens fel eller brister i samband med reklamationen, varav underlåtenhet att göra detta kan innebära en förlängning av avhjälpningsprocessen vid felsökning. Kunden kan reklamera genom att returnera den defekta varan per post till vår adress. Varor som inte går under reklamationsrätten och som returneras utan korrekt emballage, kommer att förpackas om och ett belopp motsvarande mosebo.coms utgifter kommer att debiteras för nödvändig emballering. Mosebro.com tar inte emot varor som returneras per efterkrav eller som skickas utan porto.

11. Retur av varor som inte är felaktiga

Vid kundens returnering av defekta eller felaktiga varor till mosebo.com. Varor bör returneras med fakturakopia där köptidpunkten för den reklamerade produkten framgår då varan annars kommer att få vänta tills det finns en fakturakopia och ev. felmeddelande för produkten. Varor som inte går under reklamationsrätten och som mottages utan korrekt emballage, kommer att förpackas om och ett belopp motsvarande mosebo.coms utgifter kommer att debiteras för nödvändig emballering.

12. Korrekt retur

Alla produkter som returneras till mosebo.com ska vara korrekt förpackade. Skador som uppstår till följd av bristande emballering kan medföra att kundens rättigheter upphör. mosebo.com rekommenderar att varan returneras via Post Danmark, och att varan skickas som paket. På så sätt är det möjligt att spåra paketet i Post Danmarks system och det avlägsnar alla tvivel om varan har levererats till mosebo.com. Dessutom har kunden möjlighet att kunna efterlysa paketet om leverans inte har skett.

13. Är du osäker?

Om det uppstår några oklarheter rekommenderar mosebo.com att ni vänder er till mosebo.com.

14. Speciella bestämmelser för företag

Här gäller samma försäljningsvillkor som för konsumenter, dock med följande modifikation.

Det finns ingen ångerrätt för företag.
Varor kan inte köpas på samma villkor som för privatkunder, om inte varan beställs via ett hushåll registrerat som företag (företag = företagskund eller institution).

Ett års reklamationsrätt gäller från ursprungligt fakturadatum. Byte eller reparation medför inte att en ny reklamationsperiod på ett år gäller. mosebo.com förbehåller sig äganderätten till varor som köps på kredit, till dess att hela köpesumman har erlagts.

1. Alla omkostnader i samband med handhavande av ägandeförbehållet åläggs köparen.
2. Ränta påförs från förfallodatum med 1 % per påbörjad månad.