Handelsvilkår

Handelsvilkår for mosebo.com for private kunder og bedrifter, deriblant institusjoner.

Mosebo eies av:
Bocom ApS
Münstervej 30,
5500 Middelfart

Telefon: +45 86864652

Bedriftsnummer (CVR-nummer): 35413642

 

1. Kjøp fra mosebo.com

Kjøpet gjelder fra det øyeblikket du som kunde mottar en faktura fra mosebo.com. Det tas forbehold om prisfeil mv. som følge av valutaendringer, krig, terror, naturkatastrofer, force majeure, leveringssvikt, avgiftsendringer, utsolgte varer og trykkfeil. Det tas forbehold om utsolgte varer og utsatt leveringstid fra Mosebo.coms grossister.

2. Priser og kontrakter

Alle priser er eksl. 25 % MVA hvor intet annet er nevnt. Prisene er kun gjeldende i Norge. Alle kontrakter inngås på dansk.

3. Salg generelt

Angitt pris på tidspunktet for bestilling, gjeldende prisen for reservasjonen. Pickup Varer fakturert på dagens pris på tidspunktet for reservasjon og pris endringer ikke verken ved prisfall eller øker.

4. Leveringsbetingleser

Kunden mottar produktet innen 10 dager etter mottak av e-postbekreftelse. Utover leveringstidspunktet, er kunden lov til å heve kjøpet dersom varen ikke er levert fra mosebo.com, 4 Kirkeholtvej, 8541 Skødstrup. ER varer sendt FRASKRIVES ansvar for forsinkelse av Mosebo.com.


5. Avbestilling

Ønsker du å avbestille eller annullere en allerede avgitt bestilling, bør det i utgangspunktet skje på samme måte som bestillingen er foretatt. Alternativt kan du sende en e-mail til info@mosebo.com merket med "Avbestilling" i emnefeltet. Her skal bestillingstidspunktet samt ordrenummeret framgå. Har du mottatt en ordrebekreftelse pr. e-mail kan denne returneres til avsender med teksten "Avbestilling" satt inn i emnefeltet. Avbestilling bør skje innen kl. 14:00 samme dag som bestillingen er foretatt.


6. Ordrebekreftelse

Mosebo oppbevarer selve ordrebekreftelsen etter at den er sendt til kunden.

7. Betaling

De mulige betalingsmetoder er som et minimum:
• Dankort
• VisaDankort
• eDankort
• Etter avtale (eneste profesjonelle)
Betalingsmåte "avtalen" kan kun brukes av bedrifter og offentlige institusjoner, og bare hvis du allerede har mottatt en betaling avtale med mosebo.com.


8. Angerett

MERK! Det gis ingen angrerett på varer som fremstilles spesielt etter dine individuelle behov, såfremt fremstillingen eller tilpasningen er påbegynt. Fremstillingen eller tilpasningen påbegynnes ved ordremottakelsen og angreretten bortfaller derfor.

9. Reklamasjonsrett

Som forbruker har man 2 års reklamasjonsrett. Det betyr at du enten kan få varen reparert, ombyttet, pengene tilbake eller avslag i prisen, avhengig av den konkrete situasjonen. Dette betinger selvfølgelig at reklamasjonen er berettiget. Forskjellen på reklamasjonsrett og garanti kan ses her. Det er i følge den danske kjøpsloven IKKE reklamasjonsrett på feil eller mangler oppstått ETTER at varen har vært i bruk.

Skulle varen mot forventning gå i stykker under reklamasjonsperioden, repareres denne vederlagsfritt på vårt eller produsentens verksted. Skade på produktet som skyldes håndteringsfeil, modifikasjoner eller grovt misbruk fra brukerens side, er ikke dekket av reklamasjonsretten.Det henvises i øvrig til den danske kjøpsloven for fremgangsmåte vedrørende reklamasjoner.

10. Anvendelse av reklamasjonsretten

Reklamasjon angående feil og mangler skal meddeles mosebo.com i rimelig tid etter varens mottakelse. Kunden oppfordres på det kraftigste til å avgi erklæring omkring produktets feil eller mangel i forbindelse med reklamasjonen, idet unnlatelse kan bety en forlengelse av avhjelpningsprosessen grunnet feilsøking. Kunden kan reklamere ved å returnere den defekte varen pr. post på vår adresse. Varer som ikke inngår i reklamasjonsretten og/eller mottas uten forsvarlig emballasje vil bli ompakket og det vil bli oppkrevet et beløp svarende til mosebo.com´s utgifter til nødvendig og forsvarlig emballering. Varer som returneres som postoppkrav eller som sendes uten porto nektes mottatt av mosebo.com

11. Tilbakesendte varer som ikke inneholder feil

Ved kundens returnering av defekte eller feilleverte varer til mosebo.com, hvor feil eller defekt, definert og angitt av kunden ikke konstateres, vil varen bli tilbakesendt til kunden. Varer bør returneres med en fakturakopi hvor kjøpstidspunktet for det reklamerte produktet fremgår, da varen ellers vil bli henlagt inntil det foreligger fakturakopi og evt. feilmelding på produktet. Varer som ikke inngår i reklamasjonsretten og som mottas uten forsvarlig emballasje, vil bli ompakket og det vil bli oppkrevet et beløp svarende til våre utgifter til nødvendig og forsvarlig emballasje.

12. Forsvarlig returnering

Alle produkter som returneres til mosebo.com skal være forsvarlig innpakket. Skade som følge av mangelfull emballering kan medføre at dine rettigheter bortfaller. Mosebo.com anbefaler at varen returneres via Posten Norge, og at varen sendes som pakkepost. På den måten er det mulig å spore pakken i Posten Norges system og det fjerner dermed enhver tvil om hvorvidt varen er blitt utlevert til mosebo.com. Ytterligere har kunden mulighet for å kunne etterlyse pakken hvis utlevering ikke har funnet sted.

13. Er du i tvil?

Hvis det måtte oppstå tvilsspørsmål anbefaler vi at du henvender deg til mosebo.com.

14. Særlige bestemmelser for næringsdrivende

Det gjelder de samme salgsbetingelser som for forbrukere, dog med følgende modifikasjon.

Næringsdrivende har ingen angrerett.
Varer kan ikke kjøpes som privatkunde, såfremt varen bestilles via en husstand registrert som firma (firma=næringskunde eller institusjon).

Det gjelder 1 års reklamasjonsrett fra opprinnelig fakturadato. Ombytning eller reparasjon medfører ikke at det løper en ny 1 års reklamasjonsperiode. Mosebo.com forbeholder seg eiendomsretten til varer kjøpt på kreditt inntil den fulle kjøpesummen er lagt.

1. Alle omkostninger i forbindelse med håndhevelse av eiendomsforbeholdet påhviler kjøperen.
2. Det påløper renter fra forfallsdatoen med 1 % pr. påbegynt måned.